برای دریافت فایل آمار                                                    اینجا کلیک کنید 

برای دریافت فایل نظریه های کارآفرینی                              اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل روش تحقیق                                         اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل کارآفرینی                                            اینجا کلیک کنید  

برای دریافت فایل زبان                                                   اینجا کلیک کنید       

+ نوشته شده در  93/10/14ساعت 8:51 قبل از ظهر  توسط رمضان علیزاده  | 

برای دریافت فایل مدیریت                                               اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل زبان                                                   اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل روش تحقیق                                         اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل تئوری های مدیریت                                 اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل رفتار سازمانی و منابع انسانی                  اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  93/10/12ساعت 1:41 بعد از ظهر  توسط رمضان علیزاده  | 

اسلاید محیط ، استراتژی ساختار و عملکرد سازمان          کلیک کنید

+ نوشته شده در  93/09/22ساعت 9:30 بعد از ظهر  توسط رمضان علیزاده  | 

سایت کنفرانس مدیریت خدمات                                       کلیک کنید

سایت رویدادها و کنفرانس های شرکت طرود شمال             کلیک کنید

سایت همایش ملی مدیریت کسب و کار                            کلیک کنید

سایت کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت            کلیک کنید

سایت چهارمین کنفرانس ملی دانشجوئی                          کلیک کنید

سایت اولین همایش ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات کلیک کنید

سایت دومین كنفرانس ملی کارآفرینی و ... دانش بنیان          کلیک کنید

سومین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار        کلیک کنید

 

+ نوشته شده در  93/08/24ساعت 10:33 بعد از ظهر  توسط رمضان علیزاده  | 

اسلاید استراتژی های تجاری بیوتکنولوژی ...                    کلیک کنید

 your Business Plan and Presentation                        کلیک کنید

+ نوشته شده در  93/08/23ساعت 9:20 قبل از ظهر  توسط رمضان علیزاده  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  93/07/19ساعت 12:41 بعد از ظهر  توسط رمضان علیزاده  | 

 برای دانلود فایل جلسه اول تا دهم                                               کلیک کنید. 

 برای دانلود فایل جلسه یازدهم                                                    کلیک کنید

+ نوشته شده در  93/07/09ساعت 9:50 بعد از ظهر  توسط رمضان علیزاده  | 

دانشجویان ارشد که به دنبال عنوان پایان نامه هستند اینجا کلیک کنند

 

+ نوشته شده در  92/09/16ساعت 8:42 قبل از ظهر  توسط رمضان علیزاده  | 

 

حدیث روز